Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Un Sanayinde Kullanım Olanakları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Suitability of Some Bread Wheat Cultivars Developed by Anatolian Agricultural Research Institute to Flour Industry

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: karaduman, yaşar (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller Bildiriler 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 34-36


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Ekmeklik buğday, un, kalite, ekstensograf
Bread wheat, flour, quality, extensograph
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada; Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından son yıllarda geliştirilen bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin kalite özellikleri incelenmiştir. Fiziksel kalite analizleri yapılan örnekler CHOPIN-CD1 değirmeninde öğütülmüştür. Elde edilen un örneklerinde gluten miktarı, gluten indeks değeri, zeleny sedimentasyon değeri ve protein miktarı gibi kimyasal ve teknolojik analizler yapılmıştır. Örneklerde hamur reolojik özelliklerinden enerji (A), hamurun maksimum direnci (Rm) ve uzama kabiliyeti (E) Brabender ekstensograf ile belirlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde çok yüksek Rm, yüksek A, yeterli E değeri ve yüksek teknolojik özellikleri ile Soyer2000 çeşidinin baklavalık-böreklik un üretimine uygun olduğu, her türlü ekmek yapımı, hamburger, poğaça, pizza, sandviç ve tost ekmeği üretiminde kullanılabileceği; Altay2000 çeşidinin iyi Rm, A değeri ve teknolojik özellikleri ile Tip 550 ve Tip 650 un üretimi için ve her çeşit ekmek ve unlu mamul yapımı için kullanılabileceği; iyi sedimentasyon değerleri, protein miktarları ve gluten miktarları olmasına karşılık ekstensogram özelliklerinin orta değerde olması nedeniyle Harmankaya99 ve Aytın98 çeşitlerinin tip 850 ve Tandırlık-I un, francala ekmek, lavaş ve tandır ekmeği üretimi için uygun olduğu; orta düzeyde kalite özelliklerine sahip Sönmez01, Alpu01, Yıldız98 ve Süzen97 çeşitlerinin daha çok Tandırlık-II un üretiminde, tandır, kepek ve çavdar ekmeği yapımında kullanılabileceği belirlenmiştir. Çetinel2000, Sultan95 ve Kırgız95 çeşitleri ise yetersiz ekstensogram ve teknolojik kalite özelliklerine sahiplerdir.
In this study, some bread wheat varieties recently developed by Anatolian Agricultural Research Institute were tested for quality properties. According to the results obtained, Soyer2000 variety was found to be suitable for pastry , pie flour production and in production of all kinds of bread, including hamburger, pizza, sandwich and toast breads. Altay2000 variety was found to be usable in Type 550 and Type 650 flour production and in making all kinds of bread and flour product. Harmankaya99 and Aytin98 varieties were found to be suitable for Type 850 and Tandoor-I flours, white bread and tandoor bread due to their moderate extensogram values. Sonmez2001, Alpu01, Yıldız98 and Suzen97 varieties had moderate quality properties indicating their usability in production of Tandoor-II flour, tandoor, bran and rye breads. Cetinel2000, Sultan95 and Kirgiz95 varieties were found to have insufficient extensogram values and technological quality properties.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAtlı, A.,1999. Buğday ve ürünleri kalitesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. Hububat Kalite ve Teknolojisi Bildirileri, 8-11 Haziran 1999, Konya, s: 498-506. Sibbitt, L.D., ve Gilles, K.A., 1962. Sedimentation test as index of HRS wheat quality, Part II. Some sources of variation. Cereal Science,7(7):236-243.Ünal, S.S.,1991. Hububat teknolojisi. EÜ. Müh. Fak. Yayın No:29, Bornova, İzmir.Zeleny, L.,1971. Criteria of wheat quality, in Wheat Chemistry and Technology. Ed by Y.Pomeranz, AACC St Paul,Mn,USA.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS