Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kırmızı Daneli Buğdaylarda Çeşit Karışımlarının (5x5) Diallel Analizi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Diallel (5 X 5) Analysis on Mixtures of Some Red Kernelled Wheat Varieties

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: karaduman, yaşar (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller Bildiriler 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 21-24


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Buğday, diallel analiz, karışım, verim, Griffing
Wheat, diallel analysis, mixture, yield, Griffing
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Çevre şartları ile buğday verimleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bir çeşidin değişen çevre şartlarına karşı gösterdiği olumsuzlukları başka bir çeşit ile kapatmanın mümkün olabileceği açıktır. Bu amaçla, 2005-06 döneminde Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde kırmızı daneli Bezostaya, Harmankaya99, Demir2000, Vratza ve 00-KE-3 kışlık ekmeklik buğday çeşitleri kullanılarak bir çalışma yapılmıştır. Çeşitlerin tohumları, 5X5 yarım diallel olarak %50 oranında eşit karıştırılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ön varyans analizine göre çeşitler ve tekerrürler %1 düzeyinde önemli çıkmıştır. Diallel varyans analizinde Çeşit Karışım Yeteneği (ÇKY) %1 düzeyinde önemli olurken, Özel Karışım Yeteneği (ÖKY) önemsiz bulunmuştur. Dane verimi açısından ÇKY değerleri 45.31** (00KE-3) ile -90.9** (Demir) arasında değişirken, ÖKY değerleri ise 9.95 (Demir-00KE-3) ile -27.62 (Demir-Harmankaya) arasında değişmiştir. Dane özelliklerinden protein ve mikro-SDS karakterleri blok ortalamasına göre dane verimi ile korelasyon vermemiştir. Sonuç olarak, dane verimi açısından çeşit karışımlarının önceki çalışmalarda olduğu gibi çeşitlere göre daha iyi sonuç verebileceği görülmektedir.
There is a close relationship between wheat grain yields and environmental conditions. It is thought that the disadvantages of a given variety can be compensated by another one. For this purpose, a study was carried out in the experimental fields of Anatolian Agricultural Research Institute in 2005-06, using Bezostaya-1, Harmankaya-99, Vratza, Demir-2000 and 00-KE3 red winter wheat varieties. Seeds of the varieties were mixed as 5 x 5 half diallel and in equal proportions (% 50). Experimental layout was randomized complete block design with 4 replications. According to the results of the preliminary ANOVA, yield differences among varieties were found significant at 0.01 level. By diallel analysis of mixing ability, General Mixing Ability (GMA) was found to be significant at 0.01 level, whereas Specific Mixing Ability (SMA) was not significant. For grain yield, GMA values varied between 45.31** (00KE-3) and -90.9** (Demir) whereas SMA values varied between 9.95 (Demir-00KE-3) and -27.62 (Demir-Harmankaya). Protein and micro-SDS values were not correlated with grain yields. These results confirm previous findings that mixtures can give higher grain yields than pure varieties.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonymous., 2005. Ankara Tarla Bitkileri Araştırmalar Enstitüsü Çeşit Tanıtım Broşürü.Anonymous., 2005. Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Çeşit Tanıtım Broşürü.Anonymous., 2006. Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü Aylık Hava Raporu Verileri. Eskişehir.FAO, 2004. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. www.fao.orgGallandt, E. R., 2001. Diallel Analysis of Cultivar Mixtures in Winter Wheat. Crop Sc., 41:792-796Griffing, B., 1956. Concept of General and Specific Combining Ability in Relation to Diallel Crossing Systems. Australia, J. Bio. Sci., 9:463-493. Gustafsson, A., 1953. The Cooperation of Genotypes in Barley. Hereditas. Vol: 39:1-18.Keser, M., 1996. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tanıtım Kitapçığı.Mundt, C. C., 2002. Use of Multiline Cultivars and Cultivar Mixtures for Disease Management. Annual Review of Phytopathology. Oregon State Un. Vol. 40: 381-410. Rosegrant, M.W., R.V. Sombilla, Gerpacio, and C. Ringler, 1997. Global Food Markets and U.S. Exports in the Twenty-fırst Century. Paper Presented at the Illinois World Food and Sustainable Agri. Prog. Conf., Meeting the Demand for Food in the Twenty-fırst Century: Challenges.Sage, G. C. M., 1971. Inter Varietal Competation and Its Possible Consequences for the Production of F1 hybrid Wheat. J. Agric. Sci. 77 . 491-498 (Cambridge).Shorter, R. and K. J., Frey, 1979. Relative Yields of Mixtures and Monocultures of Oat Genotypes. Crop. Science. Vol: 19: 548-553. USDA, 2005. Global Durum Wheat Production. Production Estimates and Crop Assessment Foreign Agricultural Service. www.usda.gov.Vangöl, Y., 1999. Ekmek Mevzuatı Teknolojisi. İzmir, Tarım İl Müdürlüğü.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS