Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Makarnalık Buğday Islah Materyalinde Karotenoid Pigment Miktarının Ekstraksiyon ve Reflektans Kolorimetre Metotları İle Belirlenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Determination of Carotenoid Pigments Amount in Durum Wheat by Pigment Extraction and Reflectance Colorimeter Methods

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: karaduman, yaşar (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ülkesel Tahıl Sempozyumu 2-5 Haziran 2008 Konya BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Konya BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 447-452


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, karotenoid pigmenti, buğday ıslahı, kolorimetre, bütil alkol
Keywords: Durum wheat, ß-carotene, wheat breeding, colorimeter, butyl alcohol
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT ÖzetGünümüzde makarnalık buğday irmiğinde sarı renk maddesi miktarı bir kalite indeksi olarak kabul edilmektedir. Makarnalık buğdayda parlak sarı renk ksantofil grubundan özellikle lutein pigmenti tarafından oluşturulmaktadır. Bunlar kısaca karotenoidler diye adlandırılmaktadır. Karotenoid pigment miktarının spektrofotometrik veya kolorimetrik olarak belirlenmesi ve elde edilen verilerin makarnalık buğday ıslah çalışmalarında kullanılması ile ilgili çalışmalar yaygınlaşmış durumdadır. Bu çalışmada Makarnalık Buğday Bölge Verim Denemesinden (MBVD) 4 çeşit ve 20 hat, 5 lokasyonda değerlendirilmiştir. Buğday örneklerinde tanedeki karotenoid miktarının belirlenmesi için Hunterlab Colorflex Spektrofotometre kullanılmıştır. Örneklerde L*, a* ve b* değerleri belirlenmiştir. L* değeri parlaklık; a* değeri kırmızı ve b* değeri sarı renk yoğunluğunu göstermektedir. Falling Number 3100 değirmeninde kırmaya öğütülen örneklerdeki karotenoid miktarı n-bütil alkol ile ekstrakte edildikten sonra, spektrofotometre ile absorbsiyon değerleri alınarak bulunmuştur. Pigment ekstraksiyon metodu ile karotenoid miktarı analizi Modifiye AACC 14-50 metoduna göre yapılmıştır Her iki metotla da elde edilen veriler lokasyonlara göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Karotenoid miktarı, L*, a* ve b* değerleri bakımından öne çıkan hatlar belirlenmiştir. Ekstraksiyon metodu ile bulunan karotenoid miktarı ile L*, a* ve b* değerleri arasında ilişkiler araştırılmıştır. Hunter Lab b* değerinin ıslah programlarında makarnalık buğdayda karotenoid miktarının belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
AbstractPresently, yellow pigment of durum wheat semolina is accepted as a quality index. Bright yellow color of durum wheat is caused by lutein pigment from ksantofil group. This group is named as carotenoids. Determination of carotenoid pigment amount spectrophotometrically or colorimetrically and evaluation of analysis results in durum wheat breeding programs are widely used practices today. In this study, 4 varieties and 20 lines from regional yield trial were evaluated for 5 locations. Hunterlab Colorflex Spectrophotometer was used in analysis of wheat grains for carotenoid pigment. L*, a* and b* values were determined in the samples. L*, a* and b* values indicate brightness, redness and yellowness respectively. Carotenoid pigment was extracted by n-butyl alcohol from the samples ground in Falling Number 3100 mill and their absorption values were determined by spectrophotometer. Carotenoid pigment amount analysis by pigment extraction method was done according to Modified AACC 14-50 method. Results of analyses by both methods were evaluated for locations. Lines with superior carotenoid pigment amount, L*, a* and b* values were determined. Relationships between carotenoid pigment amount found by extraction method and L*, a* and b* values were studied. It was decided that Hunter Lab b* values can be used as indicator for carotenoid amount in durum wheat breeding material.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Talif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2007, Konya

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKaynaklarAnonim (2007). Türkiye Makarna Sektörü 2007 Yılı Sektör Raporu. Makarna Sanayicileri Derneği. Web sitesi. Erişim Tarihi: 15.04.2008 http://www.makarna.org.tr/turkce/konu_detay.aspx?id=27. Borelli, G.M., A. Troccoli, N. Di Fonzo, and C. Fares (1998). Durum wheat lipoxygenase activity and other quality parameters that affect pasta color. Cereal Chem.; 76(3): 335-340. Braaten, M. O., Lebsock, K.L. and Sibbitt, L.P. (1962). İntegration relation of physical properties of dough and carotenoid pigment content in durum wheat. Crop Science; 2 : 227-280.Dalçam, E. (1993). Makarnalık buğdayda aranan kalite kriterleri. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu; 307-309.Irvine, G.N., and J.A. Anderson (1953). Variation in principal quality factors of durum wheat with a quality prediciton test for wheat or semolina. Cereal Chem.; 30:334-342. Johnston, R.A., Quick J.S., and Donnelly B.J. (1980). Note on comparision of pigment extraction and reflectance colorimeter methods for evaluating semolina color. Cereal Chem.; 57 (6): 447-448.Laignelet, B. (1983). Lipid in Durum Wheat and Pasta Products. p. 269-286. In P.J. Barnes (ed.) Lipids in Cereal Technology. Academic Pres, London.Matsuo, R.R. (1982). Durum Wheat Production and Processing Chap.9 in Grains and Oil Seeds-Handling, Marketing, Processing. 719-748. Canadian İnternational Grains Institute, Winnipeg, Manitoba, Canada.Oliver, J.R., Blakey, A.B., and Allen, H.,M. (1992). Measurement of flour color in color space parameters. Cereal Chem.; 69 (5), 546-551.Özkaya, B., Özkaya, H. (1993). Buğday, irmik ve makarna kalitesini değerlendirme yöntemleri. makarnalık buğdayda aranan kalite kriterleri. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu; 296-306.Willams, P.C., El-haramein, F.J., Nakkaoul,H., Rıhawi, S. (1986). Crop Quality Evaluation Methods and Gudilines. ICARDA, 142, Aleppo, Syria.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS