Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bitki içsel su düzeyini ve yaprak sıcaklığını ölçen tekniklerin pamuk sulamasında kullanılması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Using of plant internal water status and canopy temperature measurements on cotton irrigation

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Monograph

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Project Report

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KORKMAZ, Nil (Project Coordinator), KAYAM, YILDIRIM (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Menemen Toprak ve su Kaynakları araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS pamuk, yaprak su potansiyeli, su stres indeksi, sulama zamanı
cotton, leaf water potential, water stress index, irrigation programming.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Menemen koşullarında bitki yüzey sıcaklığını ölçen Infrared Termometre ve bitki içsel su düzeyini ölçen Basınç Odası tekniklerinin uygulanabilirliğini araştırmak, pamuk bitkisinde bu tekniklere dayalı sulama programlarını oluşturmak ve bitki-atmosfer-toprak sistemi içinde su dengesini analiz etmek amacıyla bu araştırma, 2002 - 2003 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada deneme konuları yığışımlı buharlaşma miktarları 100 mm ve 150 mm’ ye ulaştığında bu miktarların %100, %75 ve %50’sinin sulama suyu olarak verilmesi esasına göre düzenlenmiştir. Ayrıca, Infrared Termometre tekniğinin gereği olarak su stresi çekilmeyen bir konu ve bir kontrol konusu deneme konularına ilave edilmiştir. Araştırma yıllarında, pamukta bitki su stres indeksini belirlemek amacıyla bitkinin minimum-maksimum stres altında olduğu koşulları tanımlayan alt ve üst sınır eşitlikleri infrared termometre tekniği ile saptanmıştır. Her iki yılda elde edilen verilerin analizi ile atmosferik buhar basıncı açığına karşılık bitki tacı – hava sıcaklık farklarına ilişkin olarak (Tc-Ta) = 1.65 – 2.60 (VPD) eşitliği elde edilmiştir. Menemen koşullarında pamuk bitkisi için maksimum stresi temsil eden üst sınır Tc-Ta=3.9 0C olarak bulunmuştur. Araştırma yapılan yıllarda, yığışımlı buharlaşma 150 mm ’ye ulaştığında bu miktarın %100’ ünün sulama suyu olarak verildiği konu önerilmiş ve bu konuya ilişkin sulama öncesi ortalama YSP değeri -12.5 bar olarak bulunmuştur. Aynı konunun 2002 ve 2003 yıllarında bitki su tüketimi sırasıyla 678.7 mm ve 598.6 mm, toplam sulama suyu miktarları ise 417.4 mm ve 441.5 mm olarak belirlenmiştir.
This research was carried out to investigate the applicability of infrared thermometry and pressure chamber techniques, to determine irrigation programming based on these techniques and to analyze water balance in the plant-atmosphere-soil compound system for cotton plant under the Menemen Plain conditions at the years of 2002-2003. The treatments were designed as %100, %75 and %50 of irrigation water applications of when the daily cumulative evaporation occurred of 100 mm and 150 mm. During the research period, non-water-stressed (LL) and water-stressed (UL) baselines were developed as (Tc-Ta) = 1.65 – 2.60 (VPD) and Tc-Ta=3.9 0C respectively. As a result of this research, %100 irrigation water application of when cumulative evaporation become 150 mm was recommended. Average leaf water potential value was -12.5 bars before the irrigation applications for this treatment.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Sulamanın programlanmasında kullanılan IRT ve Basınç Odası tekniklerinin Menemen ovası koşullarında yetiştirilen pamukta denenmesi ve uygulama ölçütlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışmadır.
It was carried out to determine some criteria for methods IRT and pressure Chamber techniques in irrigation programming of cotton.
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur.
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES ANONİM (a) 1999. Telatemp, Model AG-42, Infrared Thermometer. Telatemp Corporation, Fullerton, CA, USAANONİM (b) 1999. PMS Pressure Chamber. PMS Instruments CO. Oregon, USA.BURKE, J.J., HATFIELD J.L. and WANJURA D.F., 1990. A thermal stress index for cotton. Agronomy Journal, Vol. 82, 526-530.CLARK, R.N. and HILER, E.A., 1973. Plant measurements as indicators of cropwater deficit. Crop Science, Volum 13.ÇAĞLAR, K.Ö., 1949. Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 10, Ankara.ÇAKIR, R. ve KÖROĞLU, M., 2003. Sulu Tarımın Fizyolojik Esasları, Sulama ve Drenaj Mühendisliği. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın no:122. Ankara.DİNÇER, O.; GÜZELİŞ, İ. 1961. Bouyoucus hidrometre metodu ile toprakların bünye tayini. K.H.G.M. Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü, Genel Yayın No: 8, Ankara.GENÇOĞLAN, C., 1999. Çukurova koşullarında yetiştirilen I. ürün mısır bitkisinde infrared termometre değerlerinden yararlanılarak bitki su stres indeksi (CWSI) ve sulama zamanının belirlenmesi. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, 87-95. Tübitak. GEISER, K.M.; SLACK, D.C., ALLRED, E.R., STANGE, K.W., 1982. Irrigation scheduling using canopy-air temperature difference. Transactions of the ASAE, 2503, 689-693.GRIMES, D.W., YAMADA, H., 1982. Relation of Cotton Growth and Yield to Minimum Leaf water potantial. Crop Science, Volume 22. p. 134-139.GRIMES, D.W., YAMADA, H., and HUGHES, S.W., 1987. Climate-normalized cotton leaf water potentials for irrigation scheduling. Agricultural Water Management, Volume 12, Issue 4, p. 293-304. HATFIELD, J.L., REGINATO, R.J., IDSO, S.B. 1984. Evaluation of canopy temperature-evapotranspiration models over various crops. Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 32, 41-53.HATFIELD, J.L., WANJURA, D.F., BARKER, G.L. 1985. Canopy temperature response to water stress under partial canopy. ASAE, Vol. 28 (5).HATFİELD J.L. Measuring plant stress with an infrared thermometer. Hort. Science 1990; Volume 25:1535-1538HATTENDORF, M.J., CARLSON, R.E., HALİM, R.A. and BUXTON, D.R. 1988. Crop water stress index and yield of water-deficit-stressed alfalfa. Agronomy Journal, 80, 871-875.iIDSO, S.B., JACKSON, R.D., PINTER, P.J., REGINATO, R.J. and HATFIELD, J.L. 1981. Normalizing the Stres-Degree-Day parameter for environmental variability. Agric. Meteorol., 24, 45-55.IDSO, S.B. 1982. Non-stressed baselines:a key to measuring and interpreting plant water stress. Agricultural Meteorology, 27, p.59-70.JACKSON, R.D., REGINATO, R.J. and IDSO, S.B. 1977. Wheat canopy temperature: A practical tool for evaluating water requirements. Water Resources Research, Vol. 13, No:3, 651-656.JACKSON, R.D., IDSO, S.B., REGINATO, R.J. and PINTER, P.J. 1981. Canopy Temperature as a Crop Water Stress Indicator. Water Resources Research, Vol. 17, No: 4, 1133-1138.JACKSON, H.S., 1991. Relationships between normalized leaf water potential and crop water stress index values for acala cotton. Agricultural Water Management, Volume 20, Issue 2, p. 109-118, available online 2003.KAÇAR, B., 1983. Genel Bitki Fizyolojisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, 881KANBER, R., KÖKSAL, H., GÜNGÖR, H., ÖNDER, S., ÜNLÜ, M., ÖĞRETİR, K. 1993. Su tüketiminde tasarruf sağlayan yöntem ve teknikler. “Sulama Teknolojisinde Yeni Gelişmeler” Semineri. KHGM Yayın No: 76, Tarsus.KANBER, R., 1999. Sulama. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No: 174, 1999, AdanaKANEMASU, E.T., STEINER, J.L., BIERE, A.W., WORMAN, F.O., and STONE, J.F. 1983. Irrigation in the great plains. Agricultural Water Management, 7: 157-178.KAYAM, Y. ve BEYAZGÜL, M., 2000. Infrared termometre tekniğinin pamuk sulamasında kullanılma olanakları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, Yayın no: 117, 2001, Ankara.KHGM, 2004. Menemen Hidrometeorolojik Rasat Verileri. KHGM Menemen Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın no: 227 ve 231. Menemen.MAHAN, J.R., BURKE, J.J. and ORZECH, K.O. 1987. The thermal kinetic window as an indicator of optimum plant temperature. Plant Physiology, Suppl. 83:87.NIELSEN, D.C. and ANDERSON, R.L. 1989. Infrared thermometry to measure single leaf temperatures for quantification of water stress in sunflower. Agronomy Journal, 81, 840-842.OLSEN, S.R., COLE, C.V., ATANABLE, Y.S., DEAN, L.A. 1954. Estimation of available phosphorus in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular, No: 939, Washington D.C.O’TOOLE, J.C., HATFIELD, J.L. 1982. Effect of wind on the crop water stress index derived by infrared thermometry. Agronomy Journal, 75, 811-817.ÖZKARA, M.M., ŞAHİN, A. 1993. Ege bölgesinde farklı sulama programlarının Nazilli-84 ve Nazilli-87 pamuk çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri. KHGM Menemen Araştırma Enstitüsü, Genel Yayın No:193, Rapor Seri No: 127, Menemen.ÖDEMİŞ, B., ve BAŞTUĞ, R., 1999. Infrared termometre tekniği kullanılarak pamukta bitki su stresinin değerlendirilmesi ve sulamaların programlanması. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1999, 23:1, 31-37. REGINATO, R.J. 1983. Field quantification of crop water stress. Transactions of the ASAE, 26(3), 772-781.RICHARDS, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkalin Soils. U.S.D.A.STEGER, A.J., SILVERTOOTH, J:C: and BROWN, P.W., 1998. Upland cotton growth and yield response to timing the initial post-plant irrigation. Agronomy Journal, Vol 90, Issue 4 p. 455-461STEGMAN, E.C. SODERLUND, M. 1992. Irrigation scheduling of spring wheat using infrared thermometry. ASAE, Vol. 35(1), 143-152.TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2004. Istatistik yayınları. İZMİR.TOPRAKSU, 1971. Menemen ovası temel toprak etüdü. Toprak-Su Gen. Müd. Genel Yayın No: 236, Ankara.WANJURA, D.F., UPCHURCH, D.R., MAHAN, J.R. 1990. Evaluating decision criteria for irrigation scheduling of cotton. Irrigaiton Science, 11, 93-99.WANJURA, D.F., UPCHURCH, D.R., MAHAN, J.R. 1992. Automated irrigation based on threshold canopy temperature. ASAE, Vol.35.WANJURA, D.F. and UPCURCH, D.R., 2000. Sensitivity of leaf water potential and canopy temperature to changes in water input to corn and cotton. National Irrigation Symposium. November 14, 2000. WARD, W.J. and ELLIOT, A.D. 1995. Environmental Hydrology. Lewis Publishers, New YorkYAZAR, A. 1990. Utilization of infrared thermometry technique for assessing crop water stress and irrigation scheduling for soybean. Doğa Tr., J. of Agriculture and Forestry, 14(4): 517-533.YAZAR, A., HOWELL, T.A., DUSEK, D.A., COPELAND, K.S. 1999. Evaluation of crop water stress index for LEPA irrigated corn. Irrigation Science, 18, 171-180.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESANONİM (a) 1999. Telatemp, Model AG-42, Infrared Thermometer. Telatemp Corporation, Fullerton, CA, USAANONİM (b) 1999. PMS Pressure Chamber. PMS Instruments CO. Oregon, USA.BURKE, J.J., HATFIELD J.L. and WANJURA D.F., 1990. A thermal stress index for cotton. Agronomy Journal, Vol. 82, 526-530.CLARK, R.N. and HILER, E.A., 1973. Plant measurements as indicators of cropwater deficit. Crop Science, Volum 13.ÇAĞLAR, K.Ö., 1949. Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 10, Ankara.ÇAKIR, R. ve KÖROĞLU, M., 2003. Sulu Tarımın Fizyolojik Esasları, Sulama ve Drenaj Mühendisliği. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın no:122. Ankara.DİNÇER, O.; GÜZELİŞ, İ. 1961. Bouyoucus hidrometre metodu ile toprakların bünye tayini. K.H.G.M. Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü, Genel Yayın No: 8, Ankara.GENÇOĞLAN, C., 1999. Çukurova koşullarında yetiştirilen I. ürün mısır bitkisinde infrared termometre değerlerinden yararlanılarak bitki su stres indeksi (CWSI) ve sulama zamanının belirlenmesi. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, 87-95. Tübitak. GEISER, K.M.; SLACK, D.C., ALLRED, E.R., STANGE, K.W., 1982. Irrigation scheduling using canopy-air temperature difference. Transactions of the ASAE, 2503, 689-693.GRIMES, D.W., YAMADA, H., 1982. Relation of Cotton Growth and Yield to Minimum Leaf water potantial. Crop Science, Volume 22. p. 134-139.GRIMES, D.W., YAMADA, H., and HUGHES, S.W., 1987. Climate-normalized cotton leaf water potentials for irrigation scheduling. Agricultural Water Management, Volume 12, Issue 4, p. 293-304. HATFIELD, J.L., REGINATO, R.J., IDSO, S.B. 1984. Evaluation of canopy temperature-evapotranspiration models over various crops. Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 32, 41-53.HATFIELD, J.L., WANJURA, D.F., BARKER, G.L. 1985. Canopy temperature response to water stress under partial canopy. ASAE, Vol. 28 (5).HATFİELD J.L. Measuring plant stress with an infrared thermometer. Hort. Science 1990; Volume 25:1535-1538HATTENDORF, M.J., CARLSON, R.E., HALİM, R.A. and BUXTON, D.R. 1988. Crop water stress index and yield of water-deficit-stressed alfalfa. Agronomy Journal, 80, 871-875.iIDSO, S.B., JACKSON, R.D., PINTER, P.J., REGINATO, R.J. and HATFIELD, J.L. 1981. Normalizing the Stres-Degree-Day parameter for environmental variability. Agric. Meteorol., 24, 45-55.IDSO, S.B. 1982. Non-stressed baselines:a key to measuring and interpreting plant water stress. Agricultural Meteorology, 27, p.59-70.JACKSON, R.D., REGINATO, R.J. and IDSO, S.B. 1977. Wheat canopy temperature: A practical tool for evaluating water requirements. Water Resources Research, Vol. 13, No:3, 651-656.JACKSON, R.D., IDSO, S.B., REGINATO, R.J. and PINTER, P.J. 1981. Canopy Temperature as a Crop Water Stress Indicator. Water Resources Research, Vol. 17, No: 4, 1133-1138.JACKSON, H.S., 1991. Relationships between normalized leaf water potential and crop water stress index values for acala cotton. Agricultural Water Management, Volume 20, Issue 2, p. 109-118, available online 2003.KAÇAR, B., 1983. Genel Bitki Fizyolojisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, 881KANBER, R., KÖKSAL, H., GÜNGÖR, H., ÖNDER, S., ÜNLÜ, M., ÖĞRETİR, K. 1993. Su tüketiminde tasarruf sağlayan yöntem ve teknikler. “Sulama Teknolojisinde Yeni Gelişmeler” Semineri. KHGM Yayın No: 76, Tarsus.KANBER, R., 1999. Sulama. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No: 174, 1999, AdanaKANEMASU, E.T., STEINER, J.L., BIERE, A.W., WORMAN, F.O., and STONE, J.F. 1983. Irrigation in the great plains. Agricultural Water Management, 7: 157-178.KAYAM, Y. ve BEYAZGÜL, M., 2000. Infrared termometre tekniğinin pamuk sulamasında kullanılma olanakları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, Yayın no: 117, 2001, Ankara.KHGM, 2004. Menemen Hidrometeorolojik Rasat Verileri. KHGM Menemen Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın no: 227 ve 231. Menemen.MAHAN, J.R., BURKE, J.J. and ORZECH, K.O. 1987. The thermal kinetic window as an indicator of optimum plant temperature. Plant Physiology, Suppl. 83:87.NIELSEN, D.C. and ANDERSON, R.L. 1989. Infrared thermometry to measure single leaf temperatures for quantification of water stress in sunflower. Agronomy Journal, 81, 840-842.OLSEN, S.R., COLE, C.V., ATANABLE, Y.S., DEAN, L.A. 1954. Estimation of available phosphorus in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular, No: 939, Washington D.C.O’TOOLE, J.C., HATFIELD, J.L. 1982. Effect of wind on the crop water stress index derived by infrared thermometry. Agronomy Journal, 75, 811-817.ÖZKARA, M.M., ŞAHİN, A. 1993. Ege bölgesinde farklı sulama programlarının Nazilli-84 ve Nazilli-87 pamuk çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri. KHGM Menemen Araştırma Enstitüsü, Genel Yayın No:193, Rapor Seri No: 127, Menemen.ÖDEMİŞ, B., ve BAŞTUĞ, R., 1999. Infrared termometre tekniği kullanılarak pamukta bitki su stresinin değerlendirilmesi ve sulamaların programlanması. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1999, 23:1, 31-37. REGINATO, R.J. 1983. Field quantification of crop water stress. Transactions of the ASAE, 26(3), 772-781.RICHARDS, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkalin Soils. U.S.D.A.STEGER, A.J., SILVERTOOTH, J:C: and BROWN, P.W., 1998. Upland cotton growth and yield response to timing the initial post-plant irrigation. Agronomy Journal, Vol 90, Issue 4 p. 455-461STEGMAN, E.C. SODERLUND, M. 1992. Irrigation scheduling of spring wheat using infrared thermometry. ASAE, Vol. 35(1), 143-152.TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2004. Istatistik yayınları. İZMİR.TOPRAKSU, 1971. Menemen ovası temel toprak etüdü. Toprak-Su Gen. Müd. Genel Yayın No: 236, Ankara.WANJURA, D.F., UPCHURCH, D.R., MAHAN, J.R. 1990. Evaluating decision criteria for irrigation scheduling of cotton. Irrigaiton Science, 11, 93-99.WANJURA, D.F., UPCHURCH, D.R., MAHAN, J.R. 1992. Automated irrigation based on threshold canopy temperature. ASAE, Vol.35.WANJURA, D.F. and UPCURCH, D.R., 2000. Sensitivity of leaf water potential and canopy temperature to changes in water input to corn and cotton. National Irrigation Symposium. November 14, 2000. WARD, W.J. and ELLIOT, A.D. 1995. Environmental Hydrology. Lewis Publishers, New YorkYAZAR, A. 1990. Utilization of infrared thermometry technique for assessing crop water stress and irrigation scheduling for soybean. Doğa Tr., J. of Agriculture and Forestry, 14(4): 517-533.YAZAR, A., HOWELL, T.A., DUSEK, D.A., COPELAND, K.S. 1999. Evaluation of crop water stress index for LEPA irrigated corn. Irrigation Science, 18, 171-180.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS