Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İznik Gölü (Bursa-Türkiye)’ndeki Yayın Balıgı (Silurus glanis L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Growth Properties of European Catfish (Silurus glanis L., 1758) Population in Iznik Lake (Bursa-Turkey)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: CETINKAYA, Soner (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 3 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 13 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 221-228


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalısmada, znik Gölü’nde bulunan yayın balıgı (Silurus glanis L., 1758)’nın büyüme özellikleri belirlenmeye çalısılmıstır.Ocak- Aralık 2006 tarihleri arasında yakalanan 108 adet (55 erkek, 53 disi ) balıgın yas ve esey kompozisyonu, yas-boy, yas-agırlıkiliskileri, kondisyon faktörü, oransal boy ve agırlık artısları tespit edilmistir. Populasyondaki bireylerin 1-6 yaslar arasında dagılımgösterdigi, 4. yas grubunun diger yaslara oranla daha baskın oldugu saptanmıstır. Yas gruplarına göre ortalama boy ve agırlıgın24,8±1,21 cm (1. yas) – 67,9±0,85 cm (6. yas) ve 92,4±10,79 g (1. yas) – 2066,5±128,50 g (6. yas) arasında degistigi saptanmıstır.Populasyonu olusturan bireylerin boy-agırlık iliskisi W=0,005407L3,023 ve kondisyon faktörü 0,604±0,026 olarak bulunmustur.
In this study, was attempted to determine growth properties of European Catfish (Silurus glanis L., 1758) in Iznik Lake.Age and sex ratio, age-length relationship, age-weight relationship, condition factor, relative length and weight increase weredetermined of catched 108 (55 male, 53 female) fish from January to December 2006. The ages of fish in this population wereshowed distribution between 1-6 ages and was determined that 4th age group more dominant respect to other ages groups. Meanlenghts and weights changed from 24,8±1,21 cm (1th age) to 67.9±0.85 cm (6th ages) and from 92,4±10,79 g (1th ages) to2066.5±128.50 g (6th ages). The individuals of the population of formation length-weight relationship as W=0.005407L3.023 andcondition factor as 0.604±0.026 were determined.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 1

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES1


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS