Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BEYŞEHİR GÖLÜN'DEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (CARASSİUS GİBELİO BLOCH, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: GROWTH FEATURES OF SILVER CRUCİAN CARP (cARASSİUS GİBELİO BLOCH, 1782) POPULATİON İN LAKE BEYŞEHİR

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: CETINKAYA, Soner (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ (TURKİSH JOURNAL OF AQUATİC LİFE BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: ANTALYA BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 5-8 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 3-5 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 401-409


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Beyşehir Gölü, gümüşi havuz balığı, büyüme özellikleri, kondisyon faktörü
Lake Beyşehir, Silver crucian carp, growth features, condition factor.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada, Beyşehir Gölü’ndeki gümüşi havuz balığı populasyonu (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nun büyüme özellikleri incelenmiştir. Ocak 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında Beyşehir Gölü’nden yakalanan toplam 482 adet gümüşi havuz balığının yaşları, 0+- ila V arasında dağılım göstermiştir. Denemelerde yakalanan örneklerin %83’ünü 0+ ve I yaş grubu bireyler oluşturmuştur. İncelenen örneklerin %52.1’i dişi, %47,9’u ise erkektir. Dişi erkek oranı 1:0,92 olarak tespit edilmiştir. Yakalanan balıkların çatal boyları dişi bireylerde 7.1-27.4 cm, erkek bireylerde 7.1-24.8 göstermiştir. Boy (L)- ağırlık (W) ilişkisi denklemi W=0.01392L3.186, ortalama kondisyon faktörü dişilerde 2.228±0.019, erkeklerde 2.184±0.018, dişi+erkek bireylerde ise 2.207±0.013 olarak tespit edilmiştir.
In this study, the growth properties of Silver Crucian carp (Carassius gibelio Bloch 1782) population living in Beyşehir Lake were investigated. 482 Silver Crucian carp were caught between january 2005 to December 2005, their ages ranged from 0+ to V in both sexes. The age at the 83% fish samples caught belong to silver crucian carp population was determined as 0+ and I years old. The population was composed of 52.1% females and 47.9% males. (1:0,92). The fork lengrhs and weights of caught samples on female and male was varied from 7.1 to 27.4 cm, and 6 to 495 g, and 7.1 to 24.8 cm, and 6 to 415 g, respectively. The length (L)-weight (W) relation was determined W=0.01392L3.186, The average of condition factor was determined 2.228±0.019, erkeklerde 2.184±0.018, dişi+erkek bireylerde ise 2.207±0.013 olarak tespit edilmiştir.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES ULUSAL SU GÜNLERİ

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESTam metin


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS