Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BEYŞEHİR GÖLÜ’NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: GROWTH FEATURES OF THE CHUB (Leuciscus Lepidus Heckel, 1843) POPULATİON İN LAKE BEYŞEHİR

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: CETINKAYA, Soner (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ (TURKİSH JOURNAL OF AQUATİC LİFE BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: ANTALYA BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 5-8 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 3-5 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 200-208


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Beyşehir Gölü, L.lepidus, tatlısu kefali, büyüme özellikleri, kondisyon
Beyşehir lake, Leuciscus lepidus, the chub, growth features, condition factor
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada, Beyşehir Gölü’nde yaşayan tatlısu kefali (Leuciscus lepidus Heckel,1843)’nin büyüme özellikleri incelenmiştir. Ocak 2005- Aralık 2005 tarihleri arasındaBeyşehir Gölü’nde yapılan bu çalışmada 42 adet dişi, 55 adet erkek olmak üzeretoplam 97 adet tatlısu kefali yakalanmıştır. Avcılık sonucunda yakalanan balıklarınyaşları dişilerde I-VI, erkeklerde ise I-VII olarak belirlenmiştir. Çalışma süresi içerisindeyakalanan balıkların %68.1’ini I-IV. yaş grubundaki bireyler oluşturmuştur. Avlananbalıkların %43.3’ü dişi, %56.4’ü erkektir. Dişi erkek oranı ise 1:1.31 olarak tespitedilmiştir. Avcılık denemelerinde yakalanan örneklerin çatal boyları; dişi bireylerde13.1- 38.5 cm, erkek bireylerde 12.2- 43.4 cm arasında belirlenirken, ağırlıkları dişibireylerde 28- 1444 g, erkek bireylerde 20- 1244 g olarak belirlenmiştir. Boy(L)-ağırlık(W) ilişkisi denklemi W=0.00682L3.229 olarak bulunmuştur. Ortalama kondisyon faktörüdişilerde 1.544±0.074, erkeklerde 1.409±0.022, tüm bireylerde ise 1.458±0.035 olarakhesaplanmıştır.
In this study, the growth properties of the chub (Leuciscus lepidus Heckel, 1843) livingin BeyGehir lake were investigated. 97 chub (42 females, 55 males) were caughtbetween January 2005 and December 2005, their ages ranged from I to VI femalesand I to VII males. The age at the 68.1% of fish samples caught belong to chubpopulation was determined as I to IV years old. The population was composed of43.3% females and 56.4% males. (1:1.31). The fork lengths and weights of female andmale individuals caught varied from, 13.1 to 38.5 cm and 28 to 1444 g, 12.2 to 43.4cmand 20 to1244g, respectively. The length (L)- weight (W) relation was determinedW=0.00682L3.229. The avarage of condition factor was determined 1.544±0.074 forfemales, 1.409±0.022 for males, and 1.458±0.035 for both combined.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES ULUSAL SU GÜNLERİ

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESTam Metin


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS