Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Beyşehir Gölü’ndeki Sudak Populasyonu (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758))’nun Büyüme Özellikleri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Growth Features of pike-perch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) population in Beyşehir lake

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: CETINKAYA, Soner (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Beyşehir/Konya BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 710-717


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Beyşehir Gölü, sudak, büyüme özellikleri, kondisyon faktörü
Beyşehir lake, pike-perch, growth features, condition factor.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Ocak 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında Beyşehir Gölü’nde sudak populasyonu (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758))’nun büyüme özellikleri incelenmiştir. İncelenen toplam 1118 adet sudak balığının yaşları I-VIII arasında değişmiştir. Denemelerde yakalanan örneklerin %81.31’ini I. yaş grubu bireyler oluşturmuGtur. İncelenen balıkların %49.02’si dişi, %50.98’i ise erkek (1:1.040) bireylerden oluşmaktadır. Yakalanan balıkların çatal boyu dişi bireylerde 12.5-65 cm, ağırlık 19-2730 g, erkek bireylerde ise 12.5-51 cm, ağırlık 19-1420 g arasında dağılım göstermiştir. Boy (L) – ağırlık (W) ilişkisi denklemi W=0.0081L3.026, ortalama kondisyon faktörü dişilerde 0.878±0.004, erkeklerde 0.888±0.004, dişi+erkek bireylerde ise 0.883±0.003 olarak tespit edilmiştir.
In this study, the growth properties of pike-perc (Sander lucioperca (L.,1758)) living in BeyGehir lake were investigated. 1118 pike-perch were caught between January 2005 and December 2005 and, their ages ranged from I to VIII in both sexes. The age at the 81.31% of fish samples caught belong to pike-perch population was determined as 1 years old. The population was composed of 49.02% females and 50.98% males. (1:1.040). The fork lengths and weights of female and male individuals caught varied from 12.5 to 65 cm, and 19 to 1420 g, and 12.5 to 51 cm, 19 to 1420 g, respectively. The length (L)- weight (W) relation was determined W= 0.0081L3.026. The avarage of condition factor was determined 0.878±0.004 for females, 0.888±0.004 for males, and 0.883±0.003 for both combined.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESTam Metin


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS