Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Agro morphologic Variation Among Winter Malting Barley Genotypes in Southern Anatolia

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Agro morphologic Variation Among Winter Malting Barley Genotypes in Southern Anatolia

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Aydoğan, Sinan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Eucarpia Coference Genetic Resources Section Book of Abstracts BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Slovenia, Ljubljana BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 66


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Six malting barley cultivars and thirty candidate lines used as plant material were winter planted under 6x6 Triple Lattice Experimental Design in 2007-08 season in Southern Anatolia region. Total rainfall in this region changed 207- 495 mm during the season over two locations such as Diyarbakır and Adıyaman and these was slightly lower than those of long term rainfall for Adıyaman but not for Diyarbakır in which annual rainfall lowered 50 % than tis of long term. In the first step of the study , variation among cold tolerance, winter hardiness, date of heading, date of maturity, plant height, spike height , tiller m-2, 1000 kernel weight , protein ratio, and coarse grain (<2,5 mm sieve) were determined and relationship among these parameters calculated .Then, these relationships among traits and genotypes bi-plotted. Additionally, yields of the genotypes were analyzed by using ANOVA and then genotypes were ranked by using LDS tests. All these statistical analyses were realized by using MINITAB and JMP statistical packages.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Poster bildiri
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS yok
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Eucarpia Coference Genetic Resources Section, Slovinia

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESGökgöl , M . 1969. Serin İklim Hububatı ve Islahı. Özaydın Matbaası İstanbul.Mızrak, G. 1983. Türkiye İklim Bölgeleri ve Haritası. Orta Anadolu Bölge Zirai Araş. Enst. Tek. Yay. No: 2 , Ankara T. Akar, M. Avcı, F. Düşünceli, H. Tosun, A.N.Ozan, S. Albustan, K. Yalvaç, İ. Sayım, D. Özen, H. Sipahi, 1999. Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde arpa (H. vulgare, L.) tarımının sorunları ve çözüm yolları. (ed. H. Ekiz),Orta Anadolu’da Hububat tarımının sorunları ve çözüm yolları sempozyumu 8-11 Haziran 1999. Sayfa:77-86. Gürcan Ofset basımevi ISBN: 975-487-071-3.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS