Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tohumdan Yetişen Bazı Kaymak Ağacı (Feijoa) Tiplerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Feijoa

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Kahraman, Kemal Abdurrahim (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/9/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/9/320.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 380-386


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Kaymak ağacı ,Feijoa, Acca sellowina, seleksiyon
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından ülkemize 1988 yılında farklı tipleri getirilen kaymak ağacı (Feijoa); çiçek yapısı ve meyve özellikleri bakımından ilgi çekici olması dolayısıyla son yıllarda giderek artan oranda rağbet gören bir bitkidir. Bu çalışmada 2002 yılında 2 yaşlı fidan olarak dikilen tohumdan yetişmiş 39 farklı kaymak ağacı tipinin 2006 yılında Yalova ekolojisindeki çiçek durumları, meyve özellikleri ve hasat tarihleri incelenmiştir. Çiçeklenme tarihleri bakımından yapılan incelemede çiçeklenmenin 29.05.2006 – 07.07.2006 tarihleri arasında görüldüğü, tipler arasında en uzun çiçeklenme süresinin ise 36 gün olduğu belirlenmiştir. Meyve özellikleri bakımından yapılan incelemede tipler arasında meyve ağırlıklarının 23,28 – 69,2 g, meyve boylarının 40,91 – 66,22 mm, meyve enlerinin 30,97 – 47,81 mm ve meyve indekslerinin (en/boy) 0,60 – 0,90 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Hasat tarihleri bakımından yapılan incelemede ise hasadın 11.10.2006 – 04.12.2006 tarihleri arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Vejetatif yolla ve özellikle çelikle üretilmesi zor olan bu bitkinin, bu çalışma sonucunda üstün meyve özellikleri gösteren tiplerinin vejetatif yöntemlerle çoğaltılmasına yönelik yeni çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Kaymak ağacı
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Kongre

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESSAMANCI H., 2004. Kaymak Ağacı (Feijoa) Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları Yayın No:77 Yalova


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS