Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

DAMLICA DERESİ HAVZASINDA KURAKLIK DURUMUNUN İKİ YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: DETERMINATION OF DROUGHT WITH TWO METHOD IN DAMLICA CREEK WATERSHED IN ÇATALCA-İSTANBUL

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: BAKANOGULLARI, Fatih (Editor),

BROWSE_DETAIL_URL: www.erzurumtopraksu.gov.tr

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/92/428.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Arşt. Enst. KIRKLARELİ BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ulusal III. Kar Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 120 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 24. başlık


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Damlıca, kuraklık, Standart yağış indeksi, Normal yağışın yüzdesi
Damlıca watershed, Drought, Standard Precipitation Index, the Percent of Normal Precipitation
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bitki-Toprak-Atmosfer arasındaki karmaşık ilişkiye dayanan bitki gelişiminde kontrol edilemeyen faktörlerden olan meteorolojik faktörlerin tarımsal açıdan etkileri her zaman belirlenmek istenen önemli bir problemdir.Günümüzde iklim değişiminin en önemli sonuçlarında biri kuraklıktır. Türkiye`de sanayi kuruluşlarının büyük ölçüde yoğunlaştığı Trakya Bölgesinde göçlerle birlikte hızlı nüfus artışı ve şehirleşme ile birlikte tarımsal, sanayi ve içme suyu kullanımı büyük ölçüde artmaktadır. Artan su ihtiyacına karşılık mevcut kaynaklar kıt ve her geçen yıl küresel ısınmaya bağlı olarak yörede kuraklığın çeşitlerine göre etkisi yıldan yıla artmaktadır. Araştırmanın 1980–2006 su yıllarını kapsayan döneminde 27 yıllık yağış değerleri mevcuttur. Havzanın 27 yıllık yağış ortalaması 709.2 mm dır.Yağışların mevsimlere göre dağılımı; sonbahar % 28.0, kış % 36.7, ilkbahar % 23.1 ve yaz % 12.2 şeklindedir. Yağış miktarları istasyon yüksekliklerine göre değişiklik göstermektedir.Havzanın uzun yıllar yıllık yağış değerleri ile iki yöntem kullanılarak (Normalin Yüzdesi ve Standart Yağış İndeksi) kuraklık analizleri yapılmıştır. Standart Yağış indeksi yöntemi ile yapılan ekim ayı su yılı başlangıç olarak yıllık yağış değerleri yönünden 1983, 85, 90 yılları şiddetli kurak yıl olarak belirlenmiştir.
Agricultural and Industrial water consumption increase with Industrial development, rapid population and urbanization in Thrace region of Turkey. Effect of drought increases with increasing of mean global temperature year by year in our region and the world. Drought is one of the most important results of climate change. The purpose of this study is to determine drought periods for Damlıca creek watershed in Çatalca. It was began in 1980 and finished in 2006. Its duration for precipitation observation is 27 years.The seasonal precipitation distributions for autumn, winter, spring and summer are 28.0 %, 36.7 %, 23.1 % and 12.2 %, respectively.Drought analyses for meteorological data have been done using two methods (the Standardized Precipitation Index, the Percent of Normal Precipitation). According to Hydrological water year which stars with October for precipitation values, 1983, 85 and 1990 years have been found to be severe drought
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Ulusal III. Kar Kongresi, Toprak ve Su kaynakları Araştırma Enstitüsü, ERZURUM 2009

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESBakanoğulları, F., (2008) Çatalca-Damlıca Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri , T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Yayın No TAGEM-BB-TOPRAKSU–2008/64 2008 KIRKLARELİÇaldağ, B., Şaylan, L., Toros, H., Sırdaş, S. and Bakanoğulları, F. (2004) Drougth Analysis in Northwest Turkey, Agro environ 2004 Udine, ITALY Kadıoğlu, M., Topçu, N. (1997). Marmara Bölgesinde Kuraklık Takibi. Su Kaynaklarının Korunması ve İşletilmesi Sempozyumu. 2-3 haziran 1997 İSTANBUL.McKee, T. B., N.J. Doesken and J. Kleist, (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. In: Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Boston, MA, pp. 179–184.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS