Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

APIACEAE FAMİLYASINA AİT BAZI BİTKİ TOHUMLARININ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: EFFECT OF FEEDING ON DIFFERENT PLANT SEEDS OF APIACEAE FAMILY

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Babaroğlu, Numan (Author), Barış, Aydemir (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Kocak, Erhan (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Van BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 101


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Graphosoma lineatum, Graphosoma semipunctatum, nimf gelişimi, Apiaceae
Graphosoma lineatum, Graphosoma semipunctatum, nymphal development, Apiaceae
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Apiaceae familyasından anason (Pimpinella anisum L.) ve baldıran otu (Conium maculatum L.) tohumları üzerinde laboratuvarda 25±2 °C sıcaklık, %45±5 orantılı nem ve 16:8 aydınlık karanlık koşulların sağlandığı ortamda yetiştirilen Graphosoma lineatum (L.) ve Graphosoma semipunctatum (F.) (Heteroptera, Pentatomidae) nimflerinin; dönemlerine göre nimf süreleri, toplam nimf süreleri ve ergin olma oranları belirlenmeye çalışılmıştır. G. semipunctatum’un nimf dönemleri ve toplam nimf süreleri bakımından anason ve baldıran otu tohumları arasında meydana gelen farkların önemli olmadığı belirlenmiştir. G. lineatum’da yine ilk iki dönemdeki nimfler arasında herhangi bir farklılık bulunmamışken, diğer nimf dönemleri ve toplam nimf süreleri açısından anason ve baldıran otu tohumları arasındaki farklılıkların önemli olduğu görülmüştür. G. lineatum’un ortalama nimf gelişim süresi anason tohumlarında 22.05 gün ve baldıran otu tohumlarında 19.93 gün iken G. semipunctatum’da ise bu sürenin anason tohumlarında 27.66 ve baldıran otu tohumlarında 27.15 gün olduğu ortaya konmuştur. Nimflerin anason ve baldıran otu tohumlarındaki ergin olma oranlarının ise sırasıyla G. lineatum için %97.5 ve %100.0 ve G. semipunctatum için %90.0 ve %67.5 olduğu saptanmıştır.
Duration of nymphal stages, nymphal developmental times and survival rates of Graphosoma lineatum (L.) and Graphosoma semipunctatum (F.) (Heteroptera, Pentatomidae) were studied under laboratory conditions of 25±2 °C, 45±5 % R.H. and a photoperiod of 16:8 (L:D) feeding the nymphs upon seeds of Apiaceaus plants, anise (Pimpinella anisum L.) and poison hemlock (Conium maculatum L.). The results indicated no significant differences regarding the duration of nymphal stages and total nymphal developmental times of G. semipunctatum in rearings on seeds of both plants. While no significant differences regarding duration of the first and second nymphal stages were recorded, duration of the other nymphal stages and total nymphal developmental times showed significant differences between seeds of both plants for G. lineatum. Mean nymphal developmental times on seeds of anise and poison hemlock were estimated as 22.05 and 19.93 days for G. lineatum, 27.66 and 27.15 days for G. semipunctatum, respectively. The mean survival rates from first nymphal stage into adult on seeds of anise and poison hemlock varied from 97.5% and 100.0% for G. lineatum and 90.0% and 67.5% for G. semipunctatum, respectively.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Kongre

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKoçak


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS