Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

YILDIZ DAĞLARINDA EKOTURİZM

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 08-10-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: OZKAN, Erol (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 08-10-2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Yıldız dağları, ekoturizm, kırsal kalkınma, dağ köyleri, ekonomik gelişme
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT ÖZETYıldız dağları sosyo-ekonomik yönden Trakya bölgesinin diğer yörelerine göre az gelişmiştir. Köylerin büyük bir bölümü orman ve orman ürünleri konusunda faaliyet göstermektedir. Ancak kıyıya yakın olan yerleşim yerlerinde ise yaz aylarında artan turizm aktiviteleri ile geçimlerini sürdürmektedirler. Özellikle dağ köylerinde yaşayanların refah düzeyinin yükseltilmesi, bölgenin sürdürülebilir kalkınması açısından oldukça önemlidir. Bölgenin sahip olduğu zengin doğal kaynakları (flora, fauna) kırsal kalkınmanın sağlanmasına önemli katkılar sağlayabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında denize girme amacıyla yaz aylarında gelenler dışında bölgede hareketlilik yaşanmamaktadır. Bu aylar dışında doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık, kongre, konferans vb. aktivitelerle bölge çekim merkezi haline getirilebilir. Yıldız dağlarında bulunan dağ köylerinin kırsal kalkınmasının sağlanabilmesi için ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi önerilebilir. Eski evlerin pansiyon olarak kullanılması için bölgede yaşayanlara eğitim ve kredi desteği verilmelidir. Bölgenin tanıtılması ve her mevsim ziyaretlerin yapılması teşvik edilmelidir. Bunun için festivaller düzenlenebilir, bölgede yapılan el sanatları ve yiyecekler tanıtılabilir. Bölgenin önemli bir turizm çekim merkezi olabilmesi için manda yoğurdu, organik bal ve bölgede üretilen alabalık yanında kum zambağı, longoz ormanlarından da yararlanılabilir. Ayrıca bölgede önemli bitki türleri ve doğal koruma alanları bulunmaktadır.Ayrıca bölgede yaşayanlar doğal kaynakları kullanarak sosyo-ekonomik gelişmelerini sağlarken bu kaynakların gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu da hissetmelidirler. Bu nedenle koruma-kullanma dengesinin sağlanabilmesinin en önemli koşulu eğitimdir.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Dağ köylerindeki ekoturizm olanakları ve öneriler
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES IX. Ekoloji v Çevre Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonim, 2006, Korunan Alanlar Kitapçığı , T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, Kırklareli Valililği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, KırklareliKubaş, A. ve İnan, Ç., 2006. “Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları”, VII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, www.cevreorman.gov.tr, 2006www.kirklareli.gov.tr ,2006


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS