Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TRAKYA YÖRESİNDE ASİT KARAKTERLİ TOPRAKLARA KİREÇ (CaCO3) UYGULAMASININ AYÇİÇEĞİ VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The effect of lime application on Tharace Region acid soils on sunflower field

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Gürbüz, M. Ali (Editor), Kursun, Ilker (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Diyarbakır BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 110


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Ayçiçeği, pH, kireç (CaCO3), asit karakterli toprak
sunflower, pH, lime (CaCO3), soil, acidity
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırmada, Trakya Yöresinde; Farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip asit karakterli topraklara kireç (CaCO3) uygulanması sonucunda ayçiçeği verimi üzerine etkiler saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma Kırklareli’nde üç ve Tekirdağ’da da bir olmak üzere toplam dört adet deneme olarak yürütülmektedir. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre, üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Deneme başlangıcında topraklarının pH’ ları ; 3.96, 4.12, 4.48 ve 4.54 olarak tespit edilmiştir. Konular; A=şahit, B=kalsiyum asetat yöntemine göre belirlenen miktarın yarısı, C=kalsiyum asetat yöntemiyle hesaplanan miktar ve yine D=kalsiyum asetat yöntemine göre belirlenen miktarın 1.5 katı kadar kireç uygulaması biçiminde dizayn edilmiştir. Kullanılacak kireç (CaCO3) miktarı her bir deneme için “kalsiyum asetat” yöntemiyle ayrı ayrı belirlenmiştir. Ayçiçeği ekimi sırasında; tüm parsellere 10 kg/da. üre gübresi uygulanmış ve çapalama döneminde de , 18 kg/da amonyum nitrat gübresi verilmiştir.Elde edilen verim sonuçları en yüksek C en düşük ise A konularında olmuştur.
This research was carried out in order to determine the effect of liming on soils of different texture and acidity and sunflower yield in Thrace Region. Field trials were conducted on four different locations of the research area. Randomized blocks experimental design with three replications was used in the experiment. Values of pH for each four locations determined prior liming were 3.96, 4.12, 4.48 and 4.54, respectively. The lime amount required for a given location was determined using calcium acetate method. Experimental treatments applied at all of the locations consisted of non-limed control (A), application of lime equal to 0.5 of that determined by calcium acetate method (B), the full amount required (C) and 1.5 of the amount determined by calcium acetate approach (D). Lime applications were done approximately a month prior sowing, while nitrogen fertilization with 10 kg/da urea and 18 kg/da ammonium nitrate was applied at sowing and hoeing, respectively. The highest sunflower yields were achieved from the treatment with application of the whole lime amount required (C), while the lowest yields were recorded under conditons of non-limed treatment (A).
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi - Diyarbakır

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLARAlkan , B . , 1980 . Adapazarı Yöresi Asit Topraklarının Kireç İhtiyacı. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları Gen.yay. no: 99 , rap.yay. no:22 Ankara.Joney W. 1941. Factors of soil formation. MC Graw-Hill Book company. Inc. Newyork.KHGM, 1984. Kırklareli İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları AnkaraKHGM,1984 Tekirdağ İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları AnkaraÖzdemir , O . , 1997 . Samsun ve Ordu İllerinde Kirecin Mısır Verimine ve Toprak Reaksiyonuna Etkisi. Köy Hizm. Samsun Araşt. Enst. Yay. Gen.yay no:86 Rap. Ser. No :73. Samsun.Sağlam , M.T. , 1997 .(a) Toprak ve suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri. Trakya Ünv. Tekirdağ Zir. Fak. Yay. No:189, ders kit. No:5. Tekirdağ.Sağlam , M.T. , 1997 .(b) Toprak Kimyası. Trakya Ünv. Tekirdağ Zir. Fak. Yay. No:190, ders kit. No: 21. Tekirdağ.Ülgen,N., N.Yurtsever, M.Bahadır ve M.Ateşalp. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü 1959-1960 yılları araştırma raporu Seri No : 3, AnkaraTok,H.H., 1997. Bitki Besleme. T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları. Yay. No:109 Ders Kitabı No: 69 Tekirdağ.Yurtsever , N. , 1984 . Deneysel İstatistik Metodları . KHGM yayınları. -Yayın No: 121/56, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS